ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องเรียน ตรวจรั่วไล่ระบบทำสัญญากาศเดินสายทำความเย็นขนาด275000BTU
แนบไฟล์ : 050820_140245.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 05 สิงหาคม 2563
 
ประกาศ :
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 4 ครั้ง