สายตรงคณบดี

 

 


  ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
  Professor Pathom Hongsuwan(Ph.D.)
  คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    ::ติดต่อคณบดี::


     E-mail : h.pathom@gmail.com

 

แจ้งเรื่องร้องเรียน >>>   

 

 

ตารางงานคณบดี