ติดต่อสอบถาม

 

 

ที่ตั้ง :

 

คณะการท่องเที่ยวการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
269/2 ถนนถีนานนท์(ทล.213) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ :

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ โทร 043-719800 กด*7441

สำนักงานเลขานุการ โทร 043-970754,โทรภายใน *7414และ*4079

ฝ่ายพัฒนานิสิต โทร 043-970753,โทรภายใน *4080

ฝ่ายวิชาการ โทร 043-970762,โทรภายใน *6174และ*7302

เลขานุการคณบดี โทร 043-970763,โทรภายใน *7375

สำนักบัณฑิตศึกษา/ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทร 043-970763,โทรภายใน *73847และ*4083

โทรสาร : -
เว็บไซต์ : http://thm.msu.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/
E-mail: pr_thm@msu.ac.th (งานประชาสัมพันธ์),academic_thm@msu.ac.th (ฝ่ายวิชาการ)
สถานที่ตั้ง: