ติดต่อสอบถาม

 

 

ที่ตั้ง :

 

คณะการท่องเที่ยวการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เขตพื้นที่ในเมือง ถนนถีนานนท์(ทล.213) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ :

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ โทร 7378

สำนักงานเลขานุการและธุรการ โทร 043-970753, 7379, 7380

ฝ่ายพัฒนานิสิตและวิชาการ โทร 043-970754, 7414, 7415

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา โทร 043-970763

โทรสาร : 043-970753
เว็บไซต์ : http://hos.msu.ac.th/th

 

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร