ติดต่อสอบถาม

 

 

ที่ตั้ง :

 

คณะการท่องเที่ยวการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เขตพื้นที่ในเมือง ถนนถีนานนท์(ทล.213) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ :

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ โทร 7441

สำนักงานเลขานุการและธุรการ โทร 043-970753, 7414,4079

ฝ่ายพัฒนานิสิต โทร 043-970754, 4080

ฝ่ายวิชาการ โทร 043-970762, 6174, 7302

ฝ่ายเลขาฯ คณบดี โทร 043-970763, 7375

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและงานวิจัย โทร 043-970763,73847,4083

โทรสาร : 043-970753
เว็บไซต์ : http://thm.msu.ac.th/th
Facebook: https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/