สื่อสังคมออนไลน์ THMMSU

 

Facebook group รุ่นชบา
ชบาช่อที่ 23 THM-MSU Society (รหัส 66)
ชบาช่อที่ 22 THM-MSU Society (รหัส 65)
ชบาช่อที่ 21 THM-MSU Society (รหัส 64)
ชบาช่อที่ 20 THM Society (รหัส 63)
ชบาช่อที่ 19 THM Society (รหัส 62)
ชบาช่อที่ 18 THM Society (รหัส 61)
ชบาช่อที่ 17 HOS Society (รหัส 60)
ชบาช่อที่ 16 HOS Society (รหัส 59)
ชบาช่อที่ 15 HOS Society (รหัส 58)
ชบาช่อที่ 14 HOS Society (รหัส 57)
ชบาช่อที่ 13 HOS Society (รหัส 56)
ชบาช่อที่ 12 HOS Society (รหัส 55)
ชบาช่อที่ 11 HOS Society (รหัส 54)
ชบาช่อที่ 10 HOS Society (รหัส 53)
ชบาช่อที่ 9 HOS Society (รหัส 52)
ชบาช่อที่ 8 HOS Society (รหัส 51)
ชบาช่อที่ 7 HOS Society (รหัส 50)
ชบาช่อที่ 6 HOS Society (รหัส 49)
ชบาช่อที่ 5 HOS Society (รหัส 48)
ชบาช่อที่ 4 HOS Society (รหัส 47)
ชบาช่อที่ 3 HOS Society (รหัส 46)
ชบาช่อที่ 2 HOS Society (รหัส 45)
ชบาช่อที่ 1 HOS Society (รหัส 44)
กลุ่มสาขาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
HOS - English Program
ITM2022(International Tourism Management: MSU)
ITM2021(International Tourism Management: MSU)
ITM2020(International Tourism Management: MSU)
ITM2019 (International Tourism Management: MSU)
ITM2018 (International Tourism Management: MSU)
ITM2017 (International Tourism Management/MSU)
ITM2016 (International Tourism Management/MSU)
ITM 2015 (International Tourism Management/MSU)
Facebook Fan page และ Facebook สโมสรนิสิตและชมรม
สโมสรนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม MSU
ชมรมนิสิตประชาสัมพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
THM Cheerleader MSU
Personal Development Club
THM MUSIC
ชมรมมัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ชมรม ท่องเที่ยวสัมพันธ์ (Tourism Relations)
Facebook Fan page และ Facebook ฝ่ายงานภายในคณะฯ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฝ่ายวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ครอบครัวชบา HOS MSU
ตลาดน้อย การท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส
Chabarista Cafe'
สมาคมศิษย์เก่า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส