ประกาศเกณฑ์คุณสมบัติศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ช่อชบา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมประจำปีการศึกษา 2562
แนบไฟล์ : 190819_142859.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 19 สิงหาคม 2562
 
ประกาศ : นายไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 50 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร