งานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 ณ บริเวณ ณ สวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมภายในงานมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ มีขบวนแห่พระอุปคุต พร้อมทั้งขบวนแห่ผ้าผะเหวด เข้าเมือง มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมรับฟังการเทศน์มาลัยหมื่น- มาลัยแสน โดยงานนี้บุคลากรคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วมขบวนแห่กัณฑ์หลอน พร้อมแห่ต้นเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติให้ดำรงอยู่สืบไป


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 05 มีนาคม 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 92 ครั้ง