กิจกรรม ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย แก่ นิสิตและผู้สนใจ ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อต้องการลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตที่ต้องใช้สำหรับช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย และเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการจัดหาโลหิต ทั้งนี้มีผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 12 มีนาคม 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 52 ครั้ง