ประกาศเลื่อนการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่7     ด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จะมีกาารจัดโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามที่ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID19 เพื่อเป็นการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID19 มิให้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการดังกล่าว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัย มหาสารคาม จึงขอประกาศยกเลิกการจัดโครงการในวันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 19 มีนาคม 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 44 ครั้ง   

 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร