ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งอาจารย์)           ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 นั้น
           บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปในใบสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังรายชื่อตามเอกสาร(ไฟล์แนบ)มาด้วยนี้


แนบไฟล์ : 300420_152917.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 30 เมษายน 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 88 ครั้ง