ประกาศผลการคัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์      ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ตามประกาศรับสมัครคณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่3/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคลผู้สอบคัดเลือกตามเอกสาร แนบไฟล์ ด้านล่างนี้


แนบไฟล์ : 010620_142604.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 01 มิถุนายน 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 66 ครั้ง