รายงานผลการพิจารณาจ้างทำป้ายไวนิล(9x4m)พร้อมติดตั้งจำนวน1ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แนบไฟล์ : 290620_155809.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 มิถุนายน 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 3 ครั้ง