รายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมบำรุงลิฟโดยสารจำนวน2ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Downloadเอกสาร : 010920_152635.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 01 กันยายน 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 383 ครั้ง