ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา   ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตามประกาศรับสมัครคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 บัดนี้การสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อบุคคลตามรายละเอียดแนบไฟล์ด้านล่างนี้


แนบไฟล์ : 250920_153326.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 25 กันยายน 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 99 ครั้ง