ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมงาน THM MSU Open House 2020         คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมงาน THM MSU Open House 2020 (งานเปิดบ้าน มมส) ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากตัวแทนจาก
สโมสรนิสิต, ชมรมผู้นำเชียร์, ชมรม Sport Dance, ชมรมโรจนศิลป์, ชมรมดนตรี, ชมรมประชาสัมพันธ์, ชมรมพัฒนาตนเอง, ชมรม Hospitality, ชมรมบาร์เทนเดอร์, ชมรมครัว, ชมรมเบเกอรี่, ชมรมมัคคุเทศก์ ร่วมนำเสนอกิจกรรมเตรียมต้อนรับน้องๆ นักเรียน...
         รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/posts/3664825620205283


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 5 ครั้ง