ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 1อัตรา    ด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้าปฎิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

    ***รายละเอียดตามแนบไฟล์ข้างล่างนี้***


แนบไฟล์ : 251220_160609.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 35 ครั้ง