ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานสถานที่   ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1อัตรา ตามที่ประกาศรับสมัครครังที่ 2/2564 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นั้น

    บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามเอกสาร แนบไฟล์มาด้วยนี้


แนบไฟล์ : 200121_143230.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 20 มกราคม 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 15 ครั้ง