โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ปี 2564 โดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

        โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ปี 2564 โดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับผิดชอบพื้นที่ ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ได้เริ่มโครงการขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และจะดำเนินการในพื้นที่จนถึงสิ้นปี พ.ศ.2564
        โดยในช่วงเริ่มต้นโครงการนี้ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 18 คน ได้เริ่มภารกิจจากกระทรวง อว. ด้วยการสำรวจมาตรการเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส ขอขอบพระคุณความร่วมมือจากทาง อบต.หนองแปน และผู้นำชุมชนหนองแปน ที่ให้ความกรุณากับทางทีมงานเป็นอย่างดี
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 03 มีนาคม 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 19 ครั้ง