โครงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564 (ทำบุญเลี้ยงพระ) และประเพณีสงกรานต์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564 (ทำบุญเลี้ยงพระ) และประเพณีสงกรานต์ ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีการรับพรจากพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่บุคลากรในคณะ เนื่องในวันสงกรานต์ ซึ้งเป็นปีใหม่ของไทย ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสภายในคณะฯ พร้อมทั้งทำความสะอาดรอบบริเวณคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยกิจกรรมทั้งหมดแบ่งเป็น 3 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 ทำความสะอาดรอบบริเวณคณะเพื่อความสะอาดและสวยงาม และสร้างความสามัคคีภายในคณะ กิจกรรมที่2 เป็นการทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และรับพร กิจกรรมที่ 3 เป็นการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสภายในคณะฯ พร้อมรับพรจากคณะผู้บริหารและจับรางวัลสำหรับบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีบุคลากร และนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่***

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.4070451042976070


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2564
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 23 ครั้ง