ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานสถานที่ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่้อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ตามประกาศรับสมัครคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่3/2564 ลงวันที่ี 5 เมษายน2564 นั้น บัดนี้การสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลตามเอกสาร>>>ไฟล์แนบด้านล่างนี้


แนบไฟล์ : 260421_142730.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 26 เมษายน 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 5 ครั้ง