ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเนื่องด้วย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ สมัครเข้ารมรมหลักสูตรระยะสั้น โดยมีทั้งหมด 3 หลักสูตร โดยท่านผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการสมัคร ได้ที่ ***download เอกสารได้ที่ด้านล่างประกาศนี้***


Downloadเอกสาร : 130821_151325.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 13 สิงหาคม 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 85 ครั้ง