ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมครั้งที่8ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานภายนอกจำนวน 15 สถาบันเปิดรับสมัครนิสิตและนักศึกษา ที่มีความสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 8 (ในรูปแบบออนไลน์) ประจำปี 2564 ในวันที่ 17 กันยายน 2564 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จึงขอประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวสามารถ download ไฟล์เอกสาเอกสารได้ที่ Downloadเอกสาร ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 060921_162013.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 06 กันยายน 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ฝ่ายวิชาการ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 140 ครั้ง