porno | stepsis | big cockbabes xxx | anal | mom | codi 
  

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส ร่วมกับ อพท เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อหารือนโยบายและแนวทางการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และหารือนโยบายและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ......... โดยได้นำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาการท่องเที่ ยวอารยธรรมอีสานใต้ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินพื้นที่ท่องเที่ยวฯ ของ อพท. และสามารถประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์รับทราบและมีความยินดีในการสนับสนุนการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่ง ยืนต่อไป ......... การเข้าพบในครั้งนี้ นำทีมโดย คุณวัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. ทีมผู้บริหารสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 ทีมที่ปรึกษาโครงการฯ จากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #THMMSU #THM #MSU #Research #DASTA #Buriram #SouthernISAN #อพท #มมส #บุรีรัมย์ #อีสานใต้ #เขตพัฒนาการท่องเที่ยว #อารยธรรมอีสานใต้ อ่านรายละเอียและดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่>>>https://drive.google.com/drive/folders/1S9Ldc40hsMYnixX1aEh-itXFUSa_EDbR?fbclid=IwAR0-dlsG2Ebvazj_9Lpn_hJSwXsa4V4ECMBjiHPf9R2G1MQY82lKVtRUaUg


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: หน่วยวิจัยท่องเที่ยวโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโ
เขียนข่าว: หน่วยวิจัยท่องเที่ยวโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 7 ครั้ง