porno | stepsis | big cockbabes xxx | anal | mom | codi 
  

 

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ พรมสาลีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวกัญญารัตน์ พรมสาลี นิสิตชั้นปีที่3 สาขาการจัดการท่องเที่ยว และดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เนื่องด้วยโอกาสได้รับ "รางวัลเชิดชูเกียรตินิสิตต้นแบบ""MSU FOR ALL" ระดับคณะวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2564 คณะฯขอให้นิสิตจงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จและขอรักษาคุณความดีนี้ใว้ตลอดไป...


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 13 มกราคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 10 ครั้ง