สถานีโทรทัศน์ NBT ออกอากาศรายการ “รอบภูมิภาค” เทปสัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 สถานีโทรทัศน์ NBT ออกอากาศรายการ “รอบภูมิภาค” เทปสัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารและนิสิต เกี่ยวกับทิศทางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการภายในประเทศ รวมถึงแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และความคาดหวังของนิสิตในคณะฯ ทั้งในด้านการเรียนและการประกอบอาชีพในสายงานดังกล่าวในปัจจุบัน . โดยการถ่ายทำบทสัมภาษณ์พิเศษครั้งนี้ ได้รับการประสานงานและอำนวยความสะดวกโดยนายอมเรศ โชติจิตร์ (พี่ปอนด์) บุคลากรของสถานีโทรทัศน์ NBT ศิษย์เก่า สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม . สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Youtube Channel: NBT 2HD หรือลิงค์ https://youtu.be/ZSuWP_WX2Cc . ทั้งนี้ รายการรอบภูมิภาค ออกอากาศช่อง NBT 2HD ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.05-14.30 น. #สัมภาษณ์พิเศษ #NBT #รอบภูมิภาค #ท่องเที่ยวโรงแรม #มมส #THMMSU #THMPR


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 477 ครั้ง