โรงพยาบาลสุทธาเวช แจ้งแนวปฏิบัติการตรวจร่างกายนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564    ให้นิสิตที่ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจร่างกาย เข้ารับการตรวจร่างกายตามวันที่ลงทะเบียนไว้
ระหว่าง วันที่ 15 – 25 มีนาคม 2565
เวลา 08.00 - 14.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สอบถามเพิ่มเติม :: 043 021021 (ในวัน เวลาราชการ)​
ที่มา: โรงพยาบาลสุทธาเวช
::สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>โรงพยาบาลสุทธาเวช แจ้งแนวปฏิบัติการตรวจร่างกายนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564


Downloadเอกสาร : 150322_131835.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 15 มีนาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ฝ่ายพัฒนานิสิต/โรงพยาบาลสุทธาเวช

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 64 ครั้ง