รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ(พนักงานสัญญาจ้างไม่เกิน4ปี)ครั้งที่๑๖/๒๕๖๕      ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสงค์จะรับสมัครสอบเข้าแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำแหน่งอาจารย์จำนวน ๑ อัตรา (ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย)
      สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ downloadเอกสาร ที่ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 120522_105242.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 12 พฤษภาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานบุคล

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 65 ครั้ง