รับสมัครบุคลากรเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนสนับสนุนการศึกษา จากงบประมาณเงินรายได้ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม      เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการให้ทุน สนับสนุนการศึกษาฝึกอบรม จากเงินรายได้ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา จากงบประมาณเงินรายได้ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2565
      ***ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Downloadเอกสาร ได้ที่ด้านล่างนี้***


Downloadเอกสาร : 130622_154934.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 13 มิถุนายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานบุคล

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 380 ครั้ง