เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565สำนักบัณฑิตศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
-ระบบในเวลาราชการ แผน ก2 และ แผน ข
-ระบบนอกเวลาราชการ แผน ก2 และ แผน ข
2. หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
-ระบบในเวลาราชการ แบบ 2.1
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2565
-------------------------
Link สมัคร online :
https://grad.msu.ac.th/admission/th/submit_th_en.html
-------------------------
***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: บัณฑิตศึกษาประจำคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 0 43754321 ต่อ 4083
***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: บัณฑิตวิทยาลัย 0 4375 4412
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/a.410620795625798/5577724618915364/


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 19 สิงหาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: นางสาวปิยะวรรณ จันทมาน

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง