ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการตีพิมพ์บทความ ในวารสารระดับนานาชาติ งบประมาณเงินรายได้คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการตีพิมพ์บทความ ในวารสารระดับนานาชาติ งบประมาณเงินรายได้คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256***รายละเอียดตามลิงก์*** https://shorturl.asia/lHLM3


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 23 สิงหาคม 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 430 ครั้ง