มาปลุกความเป็นผู้นำในตัวคุณ!      ขอเชิญนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่สนใจเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Bring It On" : Effective Communication Skill Leads to Be a Great Leader. โดยวิทยากร Mr.Gregory Raymond (คุณครูเกร็ก)​
จากบริษัท ครูเกรกเด้อครับ จำกัด.
   - วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป.
   - ณ ห้อง TH 204 ชั้น 2 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เขตพื้นที่ในเมือง).
   - น้องๆ ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่เคาเตอร์ฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 ด่วน! รับจำนวนจำกัด!
>>>แล้วมาเจอกันเด้อครับ!<<< รายละเอียดเพิ่มเติม>>>https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/a.1697425790278619/5606090716078754/


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 สิงหาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง