พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565



วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ครั้งนี้แบ่งทุนออกเป็น 3 ประเภท จำนวน 20 ทุน ได้แก่ 1. ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน 2. ทุนส่งเสริมนักกิจกรรมบำเพ็ญประโยขน์ จำนวน 7 ทุน 3. ทุนสำหรับนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ จำนวน 3 ทุน ทั้งนี้มีนิสิตสนใจเข้ารับการพิจารณาขอรับทุนในปีนี้จำนวนมาก ทางคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอขอบคุณนิสิตทุกคนที่เสียสละและทำกิจกรรมเพื่อคณะฯ ขอให้นิสิตประสบความสำเร็จทั้งการเรียนและการใข้ชีวิตตลอดไป ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.5652517071436118


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง