มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2565วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกิจกรรมมี อาจารย์กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน และอาจารย์กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนคณะฯในการมอบทุน สำหรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ครั้งนี้แบ่งทุนออกเป็น 3 ประเภท จำนวน 20 ทุน ได้แก่ ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน ทุนส่งเสริมนักกิจกรรมบำเพ็ญประโยขน์ จำนวน 7 ทุน ทุนสำหรับนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ จำนวน 3 ทุน ทั้งนี้มีนิสิตสนใจเข้ารับการพิจารณาขอรับทุนในปีนี้จำนวนมาก ทางคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอขอบคุณนิสิตทุกคนที่เสียสละและทำกิจกรรมเพื่อคณะฯ ขอให้นิสิตประสบความสำเร็จทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตตลอดไป ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.5674745245879967


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง