แสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมสวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม แสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกแก่อาจารย์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้มีอาจารย์จากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1.อาจารย์ ดร.ปารณีย์ บุญไชย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อนุสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 2.อาจารย์ ดร.จรินทร์ ฟักประไพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อนุสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.6004988446188977


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 11 มกราคม 2566
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 16 ครั้ง