ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์/นักวิจัยตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย มหาสารคามสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตาม Downloadเอกสาร ที่ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 160223_134013.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 369 ครั้ง