ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทรดา น้อยโสภา     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทรดา น้อยโสภา "น้ำแข็ง" นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ที่สามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดวาดภาพดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ "ปลูกฝังความเข้าใจในป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งในประเทศไทย" หรือ "IYL Digital Drawing Competition 2023" จัดโดย สถานทูตสหรัฐฯ และกลุ่มเยาวชน Isan Youth Leaders (IYL)
=>>ชมผลงานภาพวาด คลิก: https://shorturl.at/fFUW2
     โดยน้ำแข็งได้เล่าถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพวาดดิจิทัลของตนเองไว้ดังนี้ "ป่าชายเลนที่มนุษย์สร้างและป่าชายเลนที่มนุษย์ทำลาย ด้านที่มนุษย์สร้างคือการที่มนุษย์รู้จักคุณค่าของป่าชายเลนและตระหนักรู้เรื่องของระบบนิเวศของสัตว์น้ำแต่สัตว์บกในการพึ่งพาอาศัยกันเป็นวัฏจักรของชีวิตโดยการใช้ป่าชายเลนเป็นแหละอุปโภคและบริโภค อีกทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเผื่อให้สัตว์ไม่สูนพันธุ์ เมื่อผู้คนได้รับรู้จึงรณรงค์เรื่องอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลป่าชายเลน ส่วนด้านที่มนุษย์ทำลายคือการสร้างมลพิษและสร้างขยะไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลกับป่าชายเลน จนป่าชายเลนแบกรับไม่ไหวพากันแห้งเหี่ยวล้มตาย ผลที่ตามมาคือ เกิดน้ำท่วมและไม่มีแหล่งที่เปรียบเสมือนแนวกันน้ำ ขาดแคลนแหล่งอาหารทั้งอุปโภคและบริโภค และไม่มีตัวดูดซับคาบอนไดออกไซด์ได้ ดังนั้นจากที่ดิฉันอธิบายข้างต้นคือทุกอย่างในภาพเปรียบเสมือนเหรียญ2ด้านที่มนุษย์เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้มันกลายเป็นแบบไหนค่ะ เพราะมนุษย์คือผู้สร้างและผู้ทำลาย"
รายละเอียดเพิ่มเติม=>https://www.facebook.com/photo?fbid=673143108185337&set=
a.564795019020147


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 13 กรกฏาคม 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: อ.เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 216 ครั้ง