แสดงความชื่นชมและยินดีกับ นายรามณรงค์ นิลกำแหง นิสิตระดับปริญญาเอก     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นายรามณรงค์ นิลกำแหง นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสได้รับรางวัล "TOP VOLUNTEER AWARD 2023 จิตอาสาดีเด่น ประจำปี 2566" : สาขาบุคลากรทางการศึกษาจิตอาสาดีเด่น จาก ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 2427)


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 19 กรกฏาคม 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปิยะวรรณ จันทมาน

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 254 ครั้ง