ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์สินค้า U2T สู่ OTOP     ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์สินค้า U2T สู่ OTOP โครงการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมไหม ท่านจะได้พบกับการแปรรูปของผลิตภัณฑ์ของชุมชน และสินค้าที่หลากหลาย
     รายละเอียดเพิ่มเติม =>https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0yCTpgsngqBA2GfGYybLQeZEaj89Z249voBs1EEckaakwkv6jwkNbG7M2iierFnmAl&id=100095312898675


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 04 สิงหาคม 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 55 ครั้ง