ประกาศ รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา     ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากกองทุนพัฒนากิจกรรมนิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     บัดนี้ ฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ ได้ดำเนินการปิดรับสมัครและขอสรุปรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่ได้ประกาศรับสมัคร จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน จำนวน 32 คน ดังมีรายชื่อตาม Downloadเอกสาร ได้ที่ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 090823_163014.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 09 สิงหาคม 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ฝ่ายพัฒนานิสิต

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 39 ครั้ง