โรงแรมดูก็องวิลเลจ (หาดปากเมง จังหวัดตรัง) รับสมัครนิสิตฝึกประสบการวิชาชีพ



     ด้วยทางโรงแรมดูก็องวิลเลจ (หาดปากเมง จังหวัดตรัง) และโรงแรมทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง จังหวัดกระบี่) เชื่อมั่นในคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยของท่าน และในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป เป็นช่วงเปิดทัวร์ เพื่อรองรับกับการท่องเที่ยวและการบริการ ทางโรงแรมมีความต้องการรับนักศึกษาเพื่อมารองรับ (ตามเอกสารแนบ)
     ทางโรงแรมจึงขออนุญาตส่งจดหมาย โดยผ่านช่องทางอีเมล เพื่อขอความอนุเคราะห์จากทางมหาลัยในการจัดสรรนักศึกษาหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางโรงแรมให้กับนักศึกษาทราบ ในการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานแผนกดังกล่าว
โดยทางโรงแรมได้จัดสรรสวัสดิการให้กับนักศึกษาฝึกงานดังต่อไปนี้
หอพักพนักงาน
ยูนิฟอร์ม
เบี้ยเลี้ยงวันละ 100 -150 บาท
เงินค่าบริการ 50% ของพนักงานประจำ (ไม่รวมทิปแผนก)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Downloadเอกสาร ได้ที่ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 220823_114527.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ฝ่ายวิชาชีพ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 211 ครั้ง