ประกาศผลการประเมินการปฎิบัติราชการ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม     ด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมินที่ 1 (ปฎิบัติงานระหว่างวันที่ 1 กันยาบน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)
     ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม Dowloadเอกสาร ที่ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 220823_150140.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานบุคล

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 62 ครั้ง