ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา ลาภวิเศษชัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรม     วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา ลาภวิเศษชัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรม ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ให้กับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกการโรงแรม และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ – อมตะวงศ์ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ หนองสองห้อง ที่กำลังจะออกฝึกงาน
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลิกภาพ มารยาทและการวางตนในสังคมการทำงาน ควบคู่ไปกับการสอนแต่งหน้า ทำผม อย่างมืออาชีพ ก่อนจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการและหน่วยงานตามความสนใจของตนเองต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม=>https://www.facebook.com/photo/?fbid=
699810042185310&set=pcb.699811022185212


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 สิงหาคม 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ผศ.ดร.นันทนา ลาภวิเศษชัย
เขียนข่าว: ชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 37 ครั้ง