ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่2 พ.ศ.2565     ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่2/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงาน มหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2565 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ Dowloadเอกสาร ได้ที่ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 140923_132814.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 14 กันยายน 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานบุคล

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 149 ครั้ง