โครงการเสวนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม “ฉากทัศน์ท่องเที่ยวไทยจากอดีต สู่กระแสท่องเทีี่ยวของคนรุ่นใหม่”เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการเสวนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม “ฉากทัศน์ท่องเที่ยวไทยจากอดีต สู่กระแสท่องเทีี่ยวของคนรุ่นใหม่” ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรมในโครงการมีการร่วมเสวนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม “ฉากทัศน์ท่องเที่ยวไทยจากอดีต สู่กระแสท่องเทีี่ยวของคนรุ่นใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ ศรีสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชชา ศรีถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โพชารี เป็นวิทยากรในงานครั้งนี้ พร้อมทั้ง ดร.ภัทรวิทย์ ธีรภัคสิริ เป็นผู้ดำเนินรายการ หลังจบกิจกรรมเสวนามีการนำเสนอการขายทัวร์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการทำทัวร์จริงสำหรับเตรียมความพร้อมในการทำงานภายในอนาคต ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.712643167568664


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 18 กันยายน 2566
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 32 ครั้ง