สาขา ITM ฝึกปฏิบัติการ กิจกรรม Urban Tourism in Bangkok     สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (ITM) ฝึกปฏิบัติการ กิจกรรม Urban Tourism in Bangkok
   เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์เดินทางในเมืองหลวงของไทย และเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในเมือง ที่รองรับกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
   ทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติการกิจกรรมนำเที่ยวในเขตเมืองและการเรียนรู้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ทั้งทางน้ำและทางบก โดยส่งเสริมให้นิสิตใช้การเดินทางขนส่งสาธารณะ เช่น BTS, MRT, Airport link, Bus, Boat เป็นต้น
   กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการรายวิชา Principles of Tourist Guide และ Tourism and Hotel Industry โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา
รายละเอียดเพิ่มเติม=>https://www.facebook.com/photo/?fbid=713583110808003&set=pcb.
713590834140564


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 20 กันยายน 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น
เขียนข่าว: อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 24 ครั้ง