ร่วมส่งเสริมมาตราการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รับชั่นคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมส่งเสริมมาตราการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รับชั่น งด การรับ การให้ กระเช้าของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์และสิ่งมีค่าใดๆ ในทุกเทศกาล
***รายละเอียดตามเอกสารแนบ***


Downloadเอกสาร : 190424_102503.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 19 เมษายน 2567
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 27 ครั้ง