ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนสนับสนุนการฝึกอบรม     เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาให้ทุน สนับสนุนการฝึกอบรม จากเงินรายได้ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   อ่านรายละเอียดเอกสารแนบที่ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 190424_105948.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 19 เมษายน 2567
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานบุคคล

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 22 ครั้ง