อ.ดร.มยุรี รับรางวัล Paper Award ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. มยุรี นาสา คาร์น อาจารย์ประจำหลักสูตร ITM การจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
     เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน 14th World Tourism Conference จัดโดย World Tourism Association ณ Galleria 10 Hotel Bangkok, Thailand ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2567
     Enjoy reading the paper here=>https://www.researchgate.net/.../379480025_Application_of... ....
รายละเอียดเพิ่มเติม=>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=
a.853858376780475


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 เมษายน 2567
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 15 ครั้ง