ต้อนรับรักษาการแทนคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม         วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นายขรรชัย กลิ่นผกา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ พร้อมด้วยบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รักษาการแทนคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ ห้อง TH 2 107 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** (click)


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 02 พฤษภาคม 2567
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 24 ครั้ง