ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารณีย์​ บุญไชย ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐาน SCOPUS Q2 และ ISI     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารณีย์​ บุญไชย อาจารย์ประจำหลักสูตร ITM การจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
     เนื่องในโอกาสได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐาน SCOPUS Q2 และ ISI ร่วมกับนักวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศ
Enjoy reading the paper here=> https://systems.enpress-publisher.com/.../article/view/2801
รายละเอียดเพิ่มเติม=>https://www.facebook.com/photo/?fbid=853781060121540&set=
a.564795035686812


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 เมษายน 2567
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: งานประชาสัมพันธ์THM
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์THM

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 17 ครั้ง