นิสิตและบุคลากรคณะฯให้บริการนำทำกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง     นิสิตและบุคลากรคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส ให้บริการวิชาการ การนำทำกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง (Outdoor recreation activities)
     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง พื้นที่การเรียนรู้ ของนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในรายวิชานันทนาการกลางแจ้ง
     โดยนำทำกิจกรรมพายคะยัก ให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (RUPP) ราชอาณาจักรกัมพูชา และนิสิตใหม่ที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี CASS-MSU
     ดำเนินกิจกรรมโดย อ.เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์ อ.กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น ร่วมกับ
นายวรพล ศิลา นายศิวรักษ์ ประเสริฐสุข นางสาวทักษพร ขุราษี Mr.Kimgech Koun และ Mr.Bunsreang Sren
     อยากทำกิจกรรมสนุกๆ แบบนี้ในชั้นเรียน =>มาเป็นครอบครัวชบา ด้วยกันมั้ย
รายละเอียดเพิ่มเติม=>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=
a.859813576184955


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 08 พฤษภาคม 2567
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: งานประชาสัมพันธ์THM
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์THM

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 21 ครั้ง